The increase of environmental problems in parallel with the development of science and technology has threatened the lives of mankind and other living creatures. Some of those problems such as climate change and global warming have the potential to affect radically lives in the long run.

The 2nd International Congress on the Environment Congress organized by E-Journal of Law, hosted by Hacı Bayram Veli University will be held on June 23-25, 2022, in Ankara/Turkey. The congress will bring academics, environmentalists, legal scholars and other practitioners who want to contribute to the field from different countries together.

The Congress covers the following topics:

 • Climate Change
 • Global Warming
 • Environmental Law
 • Land Management
 • Sea ​​Pollution
 • Water Quality
 • Air Quality
 • Urban Development and Renewal

The congress committee will provide awards in the following fields

 1. Young Researcher (Among Postgraduates)
 2. Oral Presentation
 3. Poster Presentation

Bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak çevre sorunlarının artması, insanoğlunun ve diğer canlıların yaşamını tehdit etmektedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi bu sorunlardan bazıları, uzun vadede yaşamları kökten etkileme potansiyeline sahiptir.

E-Journal of Law tarafından düzenlenen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 2. Uluslararası Çevre Kongresi Kongresi 23-25 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara/Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı ülkelerden alana katkı sağlamak isteyen akademisyenler, çevreciler, hukukçular ve diğer uygulayıcıları bir araya getirecek.

Kongre aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

İklim değişikliği
Küresel ısınma
Çevre Hukuku
Arazi Yönetimi
Deniz Kirliliği
Su kalitesi
Hava kalitesi
Kentsel Gelişim ve Yenileme

Kongre komitesi aşağıdaki alanlarda ödül verecektir:

 1. Genç Araştırmacı (Lisansüstü Mezunlar Arasından)
 2. Sözlü sunum
 3. Poster Sunumu