Başvuru

Kongreye gönderilecek eserler Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca olabilir.

Özetler, info@lawcongress.org posta adresine gönderilmelidir

Başvuru Yönergesi

Her katılımcı en fazla 3 bildiri ile kongreye katılım sağlayabilir

Özetler 150-500 kelime arasında olmalı, en fazla 5 adet anahtar kelime bulunmalıdır

Bildiriler Microsoft Word formatında gönderilmelidir

Ana metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır

Sağ ve sol boşluklar 3 cm olmalıdır

Bildiri başlığı büyük harflerden oluşmalıdır

Yazarlar, kurumsal bilgilerini ve iletişim bilgilerini, *  simgesini kullanarak birinci dipnotta belirtmelidirler (İlave her bir yazar için *  simgesi bir artırılarak kullanılmalıdır)

Bildiri tam metinleri, bu KILAVUZa göre düzenlenmelidir

Yayım

Özetli tam metin bildiriler, kongreden hemen sonra 2018 yılı içerisinde yayımlanacaktır

İngiltere merkezli uluslararası yayınevinden çıkacak editörlü kitapta bölüm sahibi olmak isteyenler, bildiri metinlerini geliştirerek gönderebilirler