Bilimsel Program

Bakanlar Kurulunca 14.05.2018 tarihinde kararlaştırılan Akademik Teşvik Yönetmeliğinin 2018/11834 nolu maddesine istinaden, yönetmeliğin 7. maddesinin 9. bendi uyarınca “Tebliğlerin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır.” şartına göre kongremize 5 farklı ülkeden 5 yabancı konuşmacının tam metin tebliğ ile katılım sağladığını gösterir çizelge aşağıdadır.

  1. Nurgul ZAINULLINA, Kazakh University of Humanities and Law, KAZAKHISTAN
  2. Abu KAMARA, Kumra Yumdu BUNDU, Faurah Bay College, SIERRA LONEAN
  3. Aikut DUNANBAEV, Kyrgyz National University, KIRGHIZSTAN
  4. Rustem UMEROV, Taras Shevchenko National University, UKRAINA, urus-tem@mail.ru 
  5. Yeabsra TEFERI, Dilla University, ETHIOPHIA, yebdilalaw@gmail.com

 

Kongre programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Environment Programme