Kongre Çağrısı

Kongre tam metin kitabı ve özet kitabı, Aralık 2018 tarihli olarak Legal Yayıncılık tarafından basılmıştır. Kitaplara aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilir. Erişim için geçerli olan şifreniz e-mail adresinize gönderilmiştir.

https://legal.com.tr/urun/cevre-hukuku-ve-cevresel-sorunlar-uluslararasi-kongresi-international-congress-on-environmental-law-/368119

https://legal.com.tr/urun/cevre-hukuku-ve-cevresel-sorunlar-uluslararasi-kongresi-ozet-kitapcik-international-congress-on-envi/368122

*Akademik teşvik başvurusu için gerekli yabancı yazar bilgilerine Bilimsel Program sekmesinden erişebilirsiniz.

Bilim ve teknolojinin gelişimine koşut bir şekilde artan çevresel sorunlar, insanlığın ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit eder duruma gelmiştir. İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel sorunlar, uzun vadede tüm canlıların yaşamını radikal bir şekilde etkileme potansiyeline sahip görünmektedir. Çevresel sorunların artmasıyla birlikte, ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlemeler de yapılmaya başlamıştır. Öyle ki, insan hakları alanında meydana gelen gelişmeler, çevrenin de bir insan hakkı olarak kabul edilmesine yönelik girişimlere vesile olmuştur. Çevresel sorunlarla mücadele adına gelişen çevre hukuku da bu bağlamda hukuk alanı içerisinde kendisine özel bir yer edinmiştir. Çevre hukukun gelişim göstermesiyle birlikte, çevreye zararlı olabilecek faaliyetlere bir takım yasal sınırlamalar getirme adına “çevresel etki değerlendirmesi”, zararın minimalize edilerek üretimin devam ettirilebilmesi adına “sürdürülebilirlik” ve çevresel zararın eşit bir şekilde dağıtımı adına da“çevresel adalet” gibi pek çok kavram günlük hayatımıza dahil olmuştur. Netice itibariyle ulusal, bölgesel ve uluslararası pek çok yargı mekanizması, çevreye dair içtihat geliştirerek, çevrenin korunması ve çevre hukukun geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

I. Uluslararası Çevre Hukuku ve Çevresel Sorunlar Kongresi, E-Journal of Law ve Marconi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden değerli hocalarımızın katkılarıyla 5-9 Aralık 2018 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecektir. Kongre, 5 den fazla farklı ülkeden akademisyenler, çevreciler, avukat ve diğer hukuk uygulayıcıları ve alana katkı sağlamayı planlayan herkesi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Kongreye gönderilecek çalışmalar sözlü sunum, poster sunumu ve sanal sunum olarak gerçekleştirilebilecektir.